ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
รวม 5,406 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 5,397 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 9 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 3,343 ราย
ผู้ป่วยสะสม 220,990 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 22 ราย