วิธีสมัครสินเชื่อกสิกรไทย 10,000 จ่าย ดอก แค่ 5 บาท

กสิกรไทย ให้ยืม 10,000 จ่าย ดอก 5 บาทต่อวัน

 

รูดซื้อ..รูดผ่อน..กดเงินสด ครบ!! จบในบัตรเดียว

 

จากสถานการณ์ โ ค วิ ด – 1 9 ระลอกใหม่ ในช่วงนี้ แน่นอน ปัญหาเรื่องของการเงิน ที่หลายๆ คน กำลังเผชิญในช่วงนี้ ค่าใช้จ่ายไม่พอ ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขาดสภาพคล่องในการค้าขาย

วันนี้ มีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำกัน เป็นสินเชื่อของ ธนาคาร กสิกรไทย ปล่อยสินเชื่อ ที่มีชื่อว่า บัตรเงินด่วน Xpress Cash “หาเงินไม่ทัน หันมาทางนี้” ปลอดภัย ถูกกฏหมาย แน่นอน พร้อม ฟรี ดอกเบี้ย 0% นานถึง 30 วัน, เงินเดือน 15,000 ก็กู้ยืมได้ สนใจดูรายละเอียด การ กู้ยืมเงิน มีด้านล่างเลย

ข้อดี สินเชื่อเงินด่วน

– สมัครได้ง่าย ใช้แค่บัตรประชาชน

ดอกเบี้ย หมื่นละ 5 บาท/วัน

– สามารถใช้ รูดผ่อนสินค้า ดอกเบี้ย ต่ำสุด 0% นาน ถึง 36 เดือน

– เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช้บัตร ก็สามารถกดเงิน ATM ได้ แค่สแกนผ่านแอพในมือถือ

– เงินเดือน 15,000 ก็กู้ยืมได้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อกสิกรไทย

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

– เป็นคน สัญชาติไทย

– อายุ 20-70 ปี

– ต้องมี รายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป

– ต้องมี อายุงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย

สำหรับเจ้าของกิจการ

– เป็นคน สัญชาติไทย

– อายุ ระหว่าง 20-70 ปี

– ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

– ต้องประกอบ ธุรกิจ ปัจจุบัน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

– มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย

สำหรับอาชีพอิสระ

– เป็นคน สัญชาติไทย

– อายุ ระหว่าง 20-70 ปี

– ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

– ต้องประกอบ อาชีพ ปัจจุบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

– มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่ายเรา

 

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารสำหรับ พนักงานประจำ

-สำเนา บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนา บัตรประจำตัว ข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม สำเนา ทะเบียนบ้าน

-สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

-สลิป เงินเดือน 1 เดือน (อายุ เอกสาร ต้องไม่เกิน 3 เดือน)

-หนังสือ รับรอง เงินเดือน (อายุ เอกสาร ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิ แบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

เอกสารสำหรับ เจ้าของกิจการ

-สำเนา บัตรประชาชน

-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับอาชีพอิสระ

-สำเนา บัตรประชาชน ที่ยัง ไม่หมด อายุ

-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับ พร้อมลายเซ็น ผู้จ่ายเงิน)

 

อ่านแล้ว หากสนใจ สามารถสมัครได้ทันที

ได้ที่ ✓ เว็บไซต์กสิกรไทย

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<