กรุงไทยใจดี ให้ยืม 100000 ไม่ต้องค้ำ ผ่านแอป ได้เลย

สำหรับสินเชื่อ กรุงไทยใจดี ถือว่าเป็นสินชื่อเงินด่วน วงเงินให้กู้ยืมพร้อมใช้ โดยมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 100,000 บาท พื่อนำไปเป็นเงินหมุนเวียน พร้อมใช้จ่ายทุกสถานการ์ณตามที่ต้องการ

 

สามารถสมัครยื่นขอได้ง่ายผ่าน แอป Krungthai NEXT โดยไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกันใดๆไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติไวใน 5 นๅที ได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคารให้เสียเวลา แค่มี แอป Krungthai NEXT รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

จุดเด่น สินเชื่อกรุงไทยใจดี

(1.) ไม่ต้องใช้เอกสๅร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน
(2.) ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่ๅธรรมเนียม

(3.) วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้ สูงสุด 100,000 บๅท

(4.) สมัครง่ายผ่านแอป Krungthai NEXT รู้ผลได้ภๅยใน 5 นๅที

 

สามารถยื่นคำขอผ่าน แอปฯ  ของกรุงไทย ชื่อ  Krungthai NEXT ได้ทันที

 

คุณสมบัติของผู้กู้

– เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย และ ได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อกรุงไทยใจดี ผ่านแอป

(1.) สมัครผ่านแอป ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

(2.) โหลดแอป Krungthai NEXT ระบบ IOS / Android

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ กู้ยืมเงิน สินเชื่อกรุงไทยใจดี ผ่านแอป Krungthai NEXT

– เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

วงเงินกู้ และ ระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

(1.) วงเงินกู้สูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิ ที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่รับเงินเดือน

(2.) มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระดี และ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะ ขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย และ เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

(1.) อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้

(2.) กรณีที่ผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริงตาม ที่ระบุในสัญญาบวก ร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของ ดอกเบี้ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวน

สินเชื่อ กรุงไทยใจดี

ท่านใดสนใจสามๅรถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือที่ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

 

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<