วิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33

 

 

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

13 จังหวัด ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 3. จังหวัดชลบุรี
 4. จังหวัดนครปฐม
 5. จังหวัดนนทบุรี
 6. จังหวัดนราธิวาส
 7. จังหวัดปทุมธานี
 8. จังหวัดปัตตานี
 9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 10. จังหวัดยะลา
 11. จังหวัดสงขลา
 12. จังหวัดสมุทรปราการ
 13. จังหวัดสมุทรสาคร

 

9 ประเภทกิจการ ได้แก่

 1. อาชีพก่อสร้าง
 2. อาชีพสถานบริการ
 3. สาขาการซ่อมยานยนต์
 4. ร้านอาหาร
 5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 6. สาขาการขายส่งและขายปลีก
 7. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา
 8. อาชีพกลุ่มศิลปะ บันเทิง และสันทนาการ
 9. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

 

โดยท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ ของ สำนักงานประกันสังคม

 

ท่านผู้ประกันตน มาตรา 33  สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ

ได้ที่  https://www.sso.go.th/eform_news/

จากนั้น จะพบกับหน้า ให้ ท่านกรอก ข้อมูลส่วนตัว คือ เลขบัตรประชาชน ครับ