ม.33 งวดแรก เงินเข้าแล้ว วันนี้

ประกันสังคมมาตรา 33 รับเงินเยียวยา วันที่ 4 ส.ค. 64 รับงวดแรก

 

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งปัจจุบันมี 29 จังหวัด โดยใน 13 จังหวัดแรกจะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน ส่วนจังหวัดที่เพิ่มใหม่จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน

ช่องทางการโอนเงิน

– ลูกจ้าง ได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

– นายจ้างบุคคลธรรมดา ได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

– นายจ้างนิติบุคคล โอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

เงินเยียวยางวดแรกเข้าวันไหน

– ม.33 สำหรับ 10 จังหวัดแรกที่ถูกล็อกดาวน์ เงินจะเริ่มทยอยโอน วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2564 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

– ม.33 สำหรับ 3 จังหวัดต่อมา ที่ถูกล็อกดาวน์เพิ่มเติม เงินจะเริ่มทยอยโอน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

 

 

เงื่อนไขการรับเงินเยียวยา

– ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และรัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคน ทำให้จะได้รับเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อคน

– หากท่านเป็นผู้ประกันตน ม.33 กิจการเข้าข่ายรับผลกระทบ แต่ไม่ถูกปิด ท่านจะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท แต่หากกิจการถูกปิด ท่านจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก 7,500+2,500 = 10,000 บาท

– นายจ้าง ม.33 รัฐบาลจ่ายให้นายจ้างในระบบประกันสังคม ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อหัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน

 

วิธีการตรวจสอบสิทธิ

เช็กสิทธิได้ที่ เว็บไซต์ ประกันสังคม คลิกที่นี่