สรุป “9 อาชีพ” ที่จะได้รับ “เงินเยียวยา” ผ่าน “ประกันสังคม” มาตรา 33 39 และ 40

9 อาชีพ ที่จะได้รับ เงินเยียวยา ผ่าน ประกันสังคม มาตรา 33 39 และ 40

กรณีได้รับผลกระทบจากการ “ล็อกดาวน์” ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ใครได้บ้าง

ด้วยเงื่อนไขหลายอย่าง ทำให้หลายคนยังสับสนว่าตนเองจะได้รับสิทธิ์ “เยียวยาล็อกดาวน์” ครั้งนี้หรือไม่ อ่านเลย! สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไข 9 อาชีพที่จะได้รับ “เงินเยียวยา” ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

9 กลุ่มอาชีพที่จะได้ “เงินเยียวยา” ล็อกดาวน์

1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร : โรงแรม, รีสอร์ท, เกสต์เฮ้าส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท, การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้านการจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า : การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดอื่นและระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง/จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน, การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

3. การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์ : ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป

4. กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน : ธุรกิจจัดนำเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย, การบริการทำความสะอาด, การจัดการประชุมและการจัดแสดงสินค้า (event)

5. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คำปรึกษาด้านภาษี

6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7. การก่อสร้าง : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ : กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

9. ศิลปะความบันเทิงและสันทนาการ : การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย, กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค, กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ

เงื่อนไขอื่นๆ : นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพใน 9 กลุ่มที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจะต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด และได้รับผลกระทบจากการ “ล็อกดาวน์” ด้วย
ที่สำคัญจะต้องเป็น “ผู้ประกันตน” ใน “ประกันสังคม” มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ด้วย

(กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมมาตราใดเลย ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนในประกันสังคมมาตรา 40 ภายใน ก.ค. 64 จึงจะได้รับเงินเยียวยา)

– กลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 : ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง (ไม่เกิน 7,500บาท) รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท
สำหรับผู้ประกอบการ จะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน
– กลุ่มประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 : สำหรับผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท
– กลุ่มอาชีพอิสระ : เตรียมหลักฐานยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับความช่วยเหลือ 5,000 บาท