การไฟฟ้า MEA รับสมัครบุคคลภายนอก-ผู้พิการ สอบบรรจุเป็นพนักงาน รวม 93 อัตรา

 

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน MEA โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 

 

 

เบื้องต้น สำหรับคุณสมบัติด้านอังกฤษ กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่วนบุคคล) ตามเกณฑ์คะแนนแบบใดแบบหนึ่งในรายการ ดังนี้

  • การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  • การทำสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • การทำสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • การทำสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
  • การทำสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet Test (iBT) ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งในการสมัคร และติดตามรายละเอียดการประกาศรับสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th

 

ที่มาจาก เฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA