รับสมัครหญิงไทย ทำงานนวดที่มาเลเซีย รายได้ 22,195 บาท ค่าตั๋วเครื่องบินไป อาหาร ที่พักฟรี

 

รับสมัครหญิงไทย ทำงานนวดที่มาเลเซีย รายได้ 22,195 บาท ค่าตั๋วเครื่องบินไป อาหาร ที่พักฟรี

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครหญิงไทยไปทำงานนวดที่มาเลเซีย จำนวน 50 อัตรา ฟรีสวัสดิการสุดเลิศ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มี.ค. 67

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Thai Odyssey Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย (รอบที่ 2) ซึ่งประกอบกิจการร้านนวด โดยมีรายละเอียดและตำแหน่งงานดังนี้

ตำแหน่งงาน

  • พนักงานนวด จำนวน 50 อัตรา

ค่าจ้าง

  • 3,000 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 22,195 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)

ระยะเวลาการจ้างงาน

  • 1 ปี

สวัสดิการ

  • นายจ้างจะจัดหาที่พัก
  • จัดรถรับส่งไป-กลับ
  • อาหารวันละ 3 มื้อ
  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินขาไป
  • ค่ารถโดยสารประจำทางขากลับประเทศไทย

เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง พร้อมประกันคุ้มครองการบาดเจ็บในระหว่างการทำงาน ประกันสุขภาพตามที่รัฐบาลประเทศมาเลเซียกำหนด และประกันสุขภาพแบบกลุ่ม โดยคุณสมบัติที่นายจ้างบริษัท Thai Odyssey Sdn. Bhd. แจ้งความต้องการ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 44 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ในการนวดไทย นวดเท้า โดยมีใบรับรองการฝึกอบรมการนวด อย่างน้อย 150 ชม. มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กำหนด

 

รับสมัครหญิงไทย ทำงานนวดที่มาเลเซีย รายได้ 22,195 บาท ค่าตั๋วเครื่องบินไป อาหาร ที่พักฟรี

 

 

สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 6,500 บาท โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครทาง Email: doe.malaysia1@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชม. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียด ได้ที่ เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือเฟชบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ในวันและเวลาราชการ

 

อ้างอิงจาก เพจ เฟชบุ๊ค ของ กรมการจัดหางาน