ยิ่งใช้ยิ่งได้ แจก 7,000 เผยรายละเอียด สมัครเมื่อไร ใช้ยังไงบ้าง

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

 

นี่คือโครงการใหม่ล่าสุด ที่พึ่งเข้ามา ซึ่งโครงการนี้ที่รัฐบาลออกมาก็เพื่อที่จะกระตุ้นกำลังซื้อสำหรับกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง

ยิ่งใช้ยิ่งได้ คืออะไร ?

โครงการใหม่จากรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปี เพื่อดึงดูดให้ผู้มีกำลังซื้อสูง กลุ่มผู้มีรายได้สูง นำเงินออกมาใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

 

จำนวนเงินที่ได้รับ

รัฐบาลจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ให้กับประชาชนเพื่อใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ในวงเงินไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง จะได้รับ E-Voucherr จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564