เพื่อไทย เดินหน้าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ให้ทุกคน เช็กคุณสมบัติที่นี่

 

พรรคเพื่อไทย แถลงเดินหน้าทำ ดิจิทัลวอลเล็ต แจกเงิน 10,000 บาทให้ทุกคนตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ไม่มีมือถือก็ใช้ได้ เช็กคุณสมบัติกันเลย

เช็คเงื่อนไขรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท หลังตั้งรัฐบาลเพื่อไทย

คุณสมบัติและวิธีการใช้ ดิจิทัลวอลเล็ต

– คนที่ได้รับสิทธิ์ ต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป

– ต้องใช้ในรัศมี 4 กม. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภูมิประเทศ หากอยู่บนเขาหรือแถวนั้นไม่มีร้านค้าที่รับดิจิทัลวอลเล็ต ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยดูความหนาแน่นของร้านค้าด้วย

– เงินนี้ต้องใช้ใน 6 เดือน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่

– ถ้าไม่มีมือถือ สามารถใช้บัตรประชาชนและรหัสส่วนตัวได้

– ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับเงิน 10,000 ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่ถูกสร้างโดยรัฐบาลเพื่อไทย โดยการใช้บล็อกเชน และเปิดประเทศสู่สังคมดิจิทัล

 

 

 

ในส่วนของเงินเฟ้อนั้น ทางพรรคเพื่อไทยได้ทำการบ้านมาแล้ว เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นไม่ใช่เงินเฟ้อภาคอุปสงค์ และการให้เงินดิจิทัล วอลเล็ต จะไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อในระยะสำคัญ ส่วนความมั่นคงทางการคลัง มีการวิเคราะห์แล้ว พบว่าไม่มีผลต่อความมั่นคงทางการคลังของประเทศ

นโยบายนี้ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แล้ว ยังเป็นการสร้างระบบการชำระเงินแบบบล็อกเชนในโลกยุคใหม่ที่กำลังจะเข้ามา และประเทศไทยจะเป็นประเทศแรก ๆ ในโลกที่จะมีการชำระเงินในรูปแบบนี้

 

 

ทำไมเพื่อไทย กล้าเสนอนโยบาย กระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาท?

นโยบาย กระเป๋าเงินดิจิทัล อย่างเดียว จะเพียงพอสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเหรอ?

  • เป็นมาตรการเฉพาะหน้า เป็นรากฐานสําคัญเพื่อต่อยอด นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ เศรษฐกิจในการดูแลของเพื่อไทยจะโตปีละ 5% ปี 2570 ค่าแรงขั้นต่ําขึ้นเป็น 600 บาทต่อวัน เงินเดือนปริญญาตรีเริ่มที่ 25,000 บาทต่อเดือน

ใครที่จะได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาทบ้าง?

  • คนไทยทุกคน ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงวัยทํางานตามกฎหมาย สําหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่น ๆ เช่น คนพิการ คนชรา ก็จะได้รับเต็มจํานวน ไม่หักลด

เราจะใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท ได้อย่างไร?

  • ประชาชนที่เข้าข่ายรับสิทธิ ไม่ต้องลงทะเบียน เพราะระบบผูกกับบัตรประชาชน สามารถซื้อของ ณ ร้านค้าในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน จะซื้ออาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค หรือเครื่องมือทํากินก็ได้ทั้งนั้น

ทําไมต้องเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้คนไทย?

  • เพื่อสู้กับความยากจน ในสภาวะรายได้ไม่พอรายจ่าย เป็นมาตรการเร่งด่วน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ทําไมต้องกําหนดรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน?

  • กระจายการจับจ่าย ที่กระจุกตัวในเมืองใหญ่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่นทัวประเทศ

เงินดิจิทัล 10,000 บาท มีวันหมดอายุไหม?

  • ต้องใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน จะใช้ทีเดียวหรือทยอยใช้ก็ได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน

จะสร้างประโยชน์ได้จริงไหม?

  • ระยะสั้น – เพิ่มเงินในระบบ ระยะกลาง – วางมาตรการ และเงื่อนไขให้รัฐเก็บภาษีคืนได้ ระยะยาว – วางโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

เติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้ทุกคน แล้วรวมคนรวยด้วยหรือเปล่า?

  • ให้ถ้วนหน้า แต่ประชาชนที่มี รายได้น้อยได้ประโยชน์สูงสุด 60% ของประชากรไทยมีรายได้ ต่ํากว่า 10,000 บาท/เดือน