ออมสิน ให้ยืมเงิน 50,000 ปิดหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ยืมเงิน 50,000 เพื่อเอาไปปิดหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยต่ำ แค่ร้อยละ 1 บาท ให้เวลาชำระคืนนาน 5 ปี สนใจไปดูรายละเอียดกัน

จุดเด่น

— เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

วงเงินกู้

— ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

— อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
— ค่าธรรมเนียม 100 บาท/สัญญา

 

สินเชื่อน่าสนใจ อยากแนะนำ

 

 

ระยะเวลาการชำระ

ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

อ่าน  สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ สมัครผ่านได้เงินทันที 5 หมื่น ผ่อนเดือนละ 1,400 สมัครง่ายมาก

 

รายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อออมสิน” สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติ

— เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
— สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 65 ปี)
— มีที่อยู่/ที่ทำงานถาวร ที่สามารถติดต่อได้
— เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

 

 

 

หลักประกันเงินกู้

— ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
— เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
— เอกสารรายรับ / รายจ่าย (ถ้ามี)
— รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

 

> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<

One thought on “ออมสิน ให้ยืมเงิน 50,000 ปิดหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท

Comments are closed.