ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปรับเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่ แบบนี้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

เตรียมปรับเกณฑ์ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่  โดยจะล้างไพ่บัตรคนจน จำนวน  13 ล้านคน ต้องลงทะเบียนใหม่ มีการปรับหลักเกณฑ์เข้าร่วมใช้รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวแทนรายได้ 1 แสนบาท เพื่อคัดคนจนไม่จริงให้หลุดจากโครงการ

**คนที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรคนจน 13.65 ล้านคน ก็ต้อง “ลงทะเบียนใหม่” ด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร สรุปให้แล้ว

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการที่เปลี่ยนไป

– ของเดิม จะกำหนดรายได้ของคนเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี

– ของใหม่ ปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัว ยังไม่มีการระบุตัวเลข

 

 

นี่คือ ตัวอย่างของคนที่มีโอกาสได้สิทธิ์กับไม่ได้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่

– กรณีแม่บ้านไม่มีรายได้ แต่เฉลี่ยรายได้ต่อหัวต่อครัวเรือน ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็ยังจะได้รับสิทธิ์

– กรณีผู้ที่ไม่เคยมีรายได้มาก่อน แต่ช่วงที่ผ่านมามีงานทำ มีรายได้ และมีบัตรคนจน ก็จะถูกตัดสิทธิ์ เช่น พนักงานเอกชน ข้าราชการ