ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวยา รอบ 2 เงินโอนเข้า วันไหน เช็กเลยที่นี่

“ประกันสังคมมาตรา 33” เฮ! รับเงินเยียวยารอบ 2 หลังครม.เคาะงบฯ 1.61 หมื่นล้าน จ่ายผู้ประกันตนกว่า 3.5 ล้านราย อีกรายละ 2,500 บาทพื้นที่ 13 จังหวัด

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33)ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดในระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) และในพื้นที่ 16 จังหวัด ระยะเวลา 1 เดือน (ส.ค.) รายละเอียดดังนี้

1.จ่ายเยียวยาช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติม 1 เดือน (สิงหาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,103.3 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • นายจ้างจำนวน 194,660 ราย จ่ายให้ 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท
  • ผู้ประกันตนตาม ม.33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน จ่ายให้ 2,500 บาท/คน/เดือน เป็นจำนวนเงิน 8,846.3 ล้านบาท

2.อนุมัติวงเงินเพิ่ม 862.2 ล้านบาท โดยขยายกรอบวงเงินจาก 17,050.4 ล้านบาท เป็น 17,912.6 ล้านบาท จากการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัด

 

โดยมีนายจ้างจำนวน 226,394 ราย เพิ่มขึ้น 18,900 ราย และผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 3,877,936 ราย เพิ่มขึ้น 400,375 ราย ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัดและ16 จังหวัด สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ยังขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับ การโอนเงินเยียวยาให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มเติม 1 เดือน หรือรอบ 2 จะเริ่มโอนเงินภายในเดือนกันยายนนี้

 

 

 

“นายกรัฐมนตรี ยังได้สั่งกำชับให้กระทรวงการคลัง ทบทวนมาตรการที่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงโครงการคนละครึ่ง โดยขอให้มีการเสนอมาตรการอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น และให้พิจารณาทั้งประเด็นของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ว่า มีกลุ่มใดตกหล่นหรือไม่ เพื่อให้ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

สำหรับพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม 1 เดือนอีกคนละ 2,500 บาท รวมเป็น 2 เดือนหรือ 5,000 บาท ได้แก่จังหวัด กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจ.สงขลา

ส่วน 16 จังหวัดสีแดงเข้ม (เพิ่มใหม่มีผล 3 ส.ค.64 เป็นต้นไป) จะได้รับเงินเยียวยาเพียงรอบเดียว หรือ 1 เดือนได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรีและจ.อ่างทอง