ลงทะเบียน ผู้ประกันตน มาตรา 40 คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์

เกี่ยวกับ เรื่องของ ประกันสังคมเยียวยาโควิด สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ซึ่งสามารถสมัครเพื่อเป็นผู้ประกันตน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมับติของผู้จะลงทะเบียน ประกันสังคม มาตรา 40

คุณสมบัติของ แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่จะสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ได้มีดังนี้

– มีสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

– แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ตามมาตรา 33 ของประกันสังคม

– ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 ของประกันสังคม

– ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

– ผู้ถือบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 000)

– ผู้พิการที่รับรู้สิทธิ ก็สมัครได้

วิธีเช็กสถานะผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 และ 40

– เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th/wpr หรือ กดที่นี่

 

 

 

– กด เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน

– (กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว) กรอกรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะขึ้นสถานะผู้ประกันตนของท่าน

– (กรณีไม่เคยลงทะเบียน) กดสมัครสมาชิก / กดยอมรับข้อตกลงในการบริการ / กดถัดไป / กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกด ถัดไป / จากนั้นยืนยันตัวตน