บัวหลวงอุ่นใจ ให้ยืม 15,000 -1,000,000 ผ่อนเดือนละ 500 เท่านั้นเอง

สินเชื่อ เงินให้ยืม บัวหลวงอุ่นใจ

ท่านที่สนใจและกำลังมองหาแหล่ง เงินกู้ สักก้อนเพื่อนำไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับชีวิตและคนในครอบครัวเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวนี้มีชื่อเรียกว่า สินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ มีวงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ เริ่มตั้งแต่ 15,000 สูงสุด 1,000,000 บาท โดยจ่ายเบาๆ เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย คุณสมบัติ และ เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างเรามาอ่านเพิ่มเติมด้านล่างกันต่อเลยครับ

รายละเอียดสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

1. วงเงินให้กู้ยืม สูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำ ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจ ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
2. ชำระคืน เป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย
3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครครั้งเดียว มีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1.เป็นคนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี
2.เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือน กับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
3.มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
4.มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน ต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
4. หน้าบัตรบีเฟิสต์ ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชี สินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยปกติ

 

 

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี มีผลกับทุกบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี
2. ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
3. ค่าธรรมเนียม การขอใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ
4. ฟรี ค่าธรรมเนียม การถอนเงินสด จากบัญชี สินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ ผ่านเครื่อง บัวหลวง เอทีเอ็ม

 

ช่องทางการชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ จากเงินฝากสะสมทรัพย์ (บัญชีเงินเดือน) ที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
2. ชำระเพิ่มเติม ด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ของ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านเครื่อง บัวหลวง เอทีเอ็ม

 

ท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือติดต่อ Call Center 1333

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ธนาคารกรุงเทพ