ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) รับสมัครงานหลายอัตรา เงินเดือน+สวัสดิการ+โบนัสสูง

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) รับสมัครงานหลายอัตรา เงินเดือนสูง 40,000 บ.

เกี่ยวกับ SCG – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

“SCG People” พนักงาน คือ สิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเป็นกำลังหลักในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า SCG จึงได้เน้นปลูกฝังคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของพนักงานคือ OPEN & CHALLENGE เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ คนเอสซีจี หรือ SCG People ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 หลักการ Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCG – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

รายละเอียดงาน

– งานขายส่ง สินค้าวัสดุก่อสร้าง ต้องบริหารงานขาย วางแผน บริหาร และติดตามขายงานในกลุ่มลูกค้าและพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ยอดขายและ KPI ตามที่กำหนด
– บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมไปถึง NTTD และ Influencer
– ขยายฐานลูกค้า และมองหาโอกาสในการขายสินค้าใหม่ๆ และช่องทางใหม่
– ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการวางแผนการขายและการตลาด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย ป.ตรี ไม่ตำกว่า 2.7 และ ป.โท ไม่ต่ำกว่า 3.3
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานการขาย การตลาด วิเคราะห์การตลาด อย่างน้อยตั้งแต่ 1-3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารเเละนำเสนอดี เเก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เเละมีความคิดอย่างเป็นระบบ
  • มีไหวพริบในการเเก้สถานการณ์เฉพาะหน้า กระตือรือร้น
  • มีใบขับขี่ สามารถเดินทางปฏิบัติงานในเขตที่ได้รับหมอบหมายได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี คะเเนน TOEIC 550 – สอบหลังสัมภาษณ์ผ่าน
  • สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ถ้าหากเป็นเพศชายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ดูตำแหน่งงาน

 

ช่องทาง การติดต่อ

Career Center
SCG – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

อีเมล : scg12_216@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

 

 

ปูนซิเมนต์ไทย

 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำภาคกลาง, อีสาน และใต้
ในหลายจังหวัด