กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ปี 2567 จำนวน 20 สายงาน

กรมอุทยานฯ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ ปี 2567 จำนวน 20 สาย

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้สมัครต้องเลือกตำแหน่งและหน่วยงานที่จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เมษายน 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์

ตำแหน่งอัตราว่าง จำนวน 20 สายงาน 129 อัตรา ดังนี้

กลุ่มงานบริการ

(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
(4) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา
(5) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 อัตรา
(6) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
(7) ผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 20 อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

(8) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
(9) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(10) นายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
(11) นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
(12) นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
(13) พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(14) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(15) นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา
(16) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
(17) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 52 อัตรา
(18) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

(19) นักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(20) สัตวแพทย์ จำนวน 10 อัตรา

 

ขั้นตอนการสมัคร

เข้าเว็บไซต์ เลือกหัวข้อ ‘พนักงานราชการ’ เลือก ‘ปี 2567’ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

 

เช็กเงื่อนไขคุณสมบัติ-ขั้นตอน/รายละเอียดการรับสมัคร (คลิก)

 

แนวข้อสอบ