กองทุนประกันชีวิต รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20000 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.

 

กองทุนประกันชีวิต รับสมัครงาน

กองทุนประกันชีวิต รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 20000 + ค่าครองชีพ 500 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 15 มีนาคม 2567

 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน (1 มี.ค. 67 ถึง 15 มี.ค. 67)
 • ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 • ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 20000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่กองทุนประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นควรว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 • วิธีการสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครให้ใช้แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน แนบท้ายประกาศนี้ หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองทุนประกันชีวิต เลขที่ ๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๑๙๐๐
 • สมัครด้วยตนเอง ยี่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ที่กองทุนประกันชีวิตเลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3  ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
 • ที่มา และ ใบสมัคร และรายละเอียดต่อ 
 • https://lifeif.or.th/announce/351706155843?p=1&type=&year=2567&month=

 

 

กดดูแนวข้อสอบ

>> แนวข้อสอบกองทุนประกันชีวิต (กดดู) <<

>> แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู) <<