9 สายงานอาชีพในไทย ปี 2567 เงินเดือนสูง อนาคตมาแรงแน่นอน

 

1. การวางแผนด้านการเงินและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่าคนไทย 14 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25.8 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปนั้น มีปัญหาขาดความรู้และวินัยทางการเงินและการออม จนมีจำนวนหนี้สินรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลำบากในวัยเกษียณกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานเร็วขึ้น เพราะเบื่อหน่ายการเป็นมนุษย์เงินเดือน และคิดเป็นเจ้าของกิจการหรือต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อใช้เงินทำงานแทน ดังนั้นผู้ที่จะมาช่วยบริหารจัดการเงินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

2. การดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2563 ไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึงกว่า 12 ล้านคน ทำให้มีความต้องการผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากคนยุคมิลเลนเนียมยังคงทำงานนอกบ้านกันอยู่ อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผุ้สูงอายุในบ้าน หรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ จำเป็นต้องอาศัยพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันนั้นได้ค่าแรงขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีหรืออาจะมากกว่า รวมถึงการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยดูแลผู้สูงวัยเหล่านี้

3. เทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัว

ในช่วง 2-3 ปีทีผ่านนี้ เทรนด์การรักสุขภาพของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะด้วยคนในสังคมเริ่มตระหนักถึงโรคภัยใหม่ๆ ที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต จึงมีการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่างแพร่หลาย ทำให้ต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้องและได้ผลดี ซึ่งไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันเอง ก็ต้องการการยอมรับสูง ทั้งภาพลักษณ์ทางสังคมและภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีการสร้าง Personal Branding ส่วนตัวผ่านออนไลน์ จึงทำให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแรงอย่างยิ่ง

4. การแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง เช่น ขายของออนไลน์ ขายอาหารเพื่อสุขภาพ รายได้จากการเก็บค่าเช่าอพาร์ทเมนต์ หรือโฮมสเตย์ที่เน้นวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นอาชีพด้านการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ จึงกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ต่างๆ เพียงมั่นใจว่าทักษะความสามารถของคุณและสิ่งที่เรียนมาสามารถนำมาใช้งานได้จริง แค่นี้ก็ทำให้ผู้ที่เข้าอบรมก็มีแรงในการทำให้ตนเองประสบความสำเร็จได้แล้ว การประกอบอาชีพแนวนี้จึงเป็นที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับคนยุคใหม่

5. โค้ช

เมื่อพูดถึงโค้ช ทุกคนอาจจะนึกถึงโค้ชกีฬา แต่อย่าลืมว่า โค้ช มีหลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิต โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ โค้ชพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ นอกจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญแล้ว ยังช่วยรื่องการพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออกมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมด้วย มีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้มุมมองใหม่ๆ ไปจากที่เราคุ้นเคย และเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้เป็นอย่างมาก

6. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลายองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มุ่งเน้นการใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเป็นอาชีพที่ใหม่และใช้ทักษะความรู้หลายอย่าง เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เป็นต้น ในการนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอสิ่งที่พบจากข้อมูลเข้าด้วยกัน ทำให้อาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนมากเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอาชีพนี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อปีกว่า 5 ล้านบาทเลยทีเดียว

7. นักการตลาดดิจิทัล

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของไทยในปี 2559 สูงถึง 56% มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในมือถือสูงกว่า Laptop 65% การใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 8.8 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อตลาดเปลี่ยนจากตลาด Traditional เป็น Digital สร้างความขาดแคลนบุคคลากรด้านนี้ถึง 85% รวมทั้งเงินเดือนสูงกว่าอาชีพเดิมถึง 61% ซึ่งในบ้านเรามีสถาบันการศึกษาเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่ทำการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ และอาชีพนี้ไม่จำเป็นต้องจบตรงสายก็ได้ ขอแค่เรามีความตั้งใจ มีพรแสวง ความรัก ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ท่องโลกอินเทอร์เน็ต และเข้าใจถึงแก่นลึกของการเสพโซเชียลว่า กระแสไหนที่กำลัง in หรือ out อาชีพนี้จึงน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

8. นักพัฒนาแอปพลิเคชัน

อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จึงนับเป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวบวกกับทักษะด้านดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้แล้ว และหากมีทักษะด้านธุรกิจก็สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ในทางธุรกิจ ตีราคาได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

9. กลุ่มแพทย์ทางเลือก

เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลภาวะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วยเรื้อรัง ยากที่จะรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน และนอกจากนี้ยังมีความเครียดจากการทำงาน การใช้ชีวิตอีกด้วย ทำให้เกิดอาการต่างๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วไปไม่สามารถรักษาได้ ดังนั้นแพทย์ทางเลือกหรือจะเรียกว่า ผู้ที่มีความสามารถแนะแนวทางการรักษาจากการใช้ธรรมชาติมาช่วยในการบำบัด การดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การรับประทานอาหารคลีน ใช้สมาธิรักษาโรค โยคะบำบัด ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและสุขภาพ