โตโยต้า มอเตอร์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 600 บาท/วัน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานสำโรง , โรงงานบ้านโพธิ์ , โรงงานเกตเวย์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน

ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต
รายได้เฉลี่ย : 600 บาท/วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย
-อายุ 18 – 35 ปี
-ส่วนสูง 165 ซม.ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.
-ผ่านการเรียน รด. หรือ เกณฑ์ทหารแล้ว
-สายตาปกติ ไม่บอดสี
-ไม่ ร ะ เ บิ ด หู , ไม่ สู บ บุ ห รี่
-ไม่มี ร อ ย สั ก น อ ก ร่ ม ผ้ า

 

 

 

รายได้และสวัสดิการ

-ค่าแรง 331 บาท/วัน
-ค่ากะ กะดึก 150 บาท/วัน
-ค่าอาหาร 73 บาท/วัน
-ค่าอาหารโอที 73 บาท/วัน
-รอบเงินเดือน ตัดงวดวันที่ 16-15 เงินออกทุกวันที่ 25
-โบนัสประจำปีละ 2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน / ธันวาคม)
-ประกันกลุ่ม , ประกันสังคม , ชุดยูนิฟอร์มฟรี
-สวัสดิการอื่นๆตามเงื่อนไขบริษัท

 

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : โรงงานสำโรง

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://workwithwas.com/00829988