เบทาโกร (Betagro) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด

เบทาโกร betagro เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ตำแหน่ง ประเภทงาน สถานที่
 • ผู้แทนขาย ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ
 • ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปริมณฑล
 • วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า กรุงเทพ
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณภาพ/สุขาภิบาล/ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ
 • ผู้แทนขาย (Hygiene) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ
 • เจ้าหน้าคลังสินค้า(ภายในประเทศ) การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง
 • ผู้จัดการแผนกขาย(Modern Trade) ขาย/ค้าปลีก/Betagro shop กรุงเทพ
 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยุทธศาสตร์องค์กร/พัฒนาธุรกิจ ภาคกลาง
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคเหนือ
 • หัวหน้างานคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคเหนือ
 • อ่าน >> SEasyCash ยืมเงินผ่านแอป “ยืมเงิน Shopee” กู้เงินได้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนคืนหลักร้อย
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคกลาง
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส Digital Marketing การตลาด กรุงเทพ
 • เลขานุการบริหาร ธุรการ/ประสานงาน/เลขานุการ กรุงเทพ
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารยานยนต์ กฎหมาย กรุงเทพ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ปริมณฑล
 • หัวหน้างานปฎิบัติการผลิต โรงงาน/ผลิตโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วิศวรกรอาวุโสไคเซ็น วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง
 • ผู้จัดการแผนกคลังไซโล การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคกลาง
 • ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า การจัดการซัพพลายเชน/จัดซื้อ/จัดส่ง/คลังสินค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ภาคกลาง
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด การตลาด กรุงเทพ
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพ
 • นักวิจัยอาวุโส วิชาการ/เทคนิค/ห้องปฏิบัติการ ปริมณฑล