กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี รับสมัคร 15 – 22 สิงหาคม

 

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 15 – 22 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาก่อสร้าง

2.ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาก่อสร้าง

3.ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาศิลปกรรม

4.นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชา การออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่อง เคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและ เครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาการออกแบบ เครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิค สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

5.นายช่างไฟฟ่า จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

6.นักธรณีวิทยา จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 สิงหาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร