สินเชื่อส่วนบุคคล เฮงพร้อมใช้ ให้ยืม 45,000 ผ่อนสบาย ไม่ต้องมีคนค้ำ สมัครได้ทุกอาชีพ

สำหรับใครที่กำลังมองหาเงินสำรองไว้เป็นค่าใช้ต่างๆในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนต่อยอดให้กับกิจการร้านค้าของท่าน สินเชื่อส่วนบุคคลเฮ็งพร้อมใช้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ สินเชื่อส่วนบุคคลเฮ็งพร้อม

เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน ให้วงเงินสูงสุดถึง1.5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 45,000 บาท คิดอัตรดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รู้ผลอนุมัติไว 1-3 วัน

 

อ่าน >> กรุงไทย ให้ลงทะเบียน ยืม 10,000 ผ่อนแค่ 217 ต่อเดือน ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน

 

 

จุดเด่นของสินเชื่อ

→ วงเงินอนุมัติสูงสุด 45,000 บาท

→ รายได้เริ่มต้น 6,000 บาท ก็กู้ได้

→ ไม่ต้องมีทรัพย์สินค้ำประกัน

→ เอกสารน้อย ไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20 – 65 ปี

2. มีรายได้ประจำต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (แสดงหนังสือรับรองรายได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด)

3. มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป (ไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พักงาน หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาโทษ)

4. ผู้ขอสินเชื่อ พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ทำงาน ระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ

5. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมทั้งหมด ไม่เกิน 3 แห่ง

6. ผู้ขอสินเชื่อ พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและสถานที่ทํางาน ระยะทางไม่เกิน 30 กม.จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ

 

อ่าน >>  ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ยืม30,000 โอนเข้าบัญชีเลย ไม่ต้องค้ำ

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

4 .หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง (ต้องระบุ ตำแหน่ง รายได้ และวันที่เริ่มงานด้วย) อายุไม่เกิน 1 เดือน

5. สลิปเงินเดือน ฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (EIR) สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

→ สามารถชําระเงินได้ที่ เฮงลิสซิ่งทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
→ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เฉพาะใน 7-ELEVEN (มีค่าบริการรับชําระเงิน)
→ ตู้ ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hengleasing.com หรือ สอบถามทางเจ้าหน้าที่สาขาของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ Call Center 1361

เฮงลิสซิ่ง มีมากกว่า 400 สาขา ทั่วประเทศ

ที่มา : เฮ็งลิสซิ่ง

>> ดูข่าวสินเชื่อ เงินกู้ ที่น่าสนใจ <<